Noże do rębaków i przeciwwnoże

grubość – A mm +0,0
-0,05
14 14 15 20 20 20 20 22 inne według uzgodnienia z klientem
szerokość – B mm +0,5
-0,5
84 88 85 210 120 205 200 180
długość – C mm +0,0
-0.5
428 430 265 550 630 850 950 360 max 4500 mm
tolerancja